02.04.2012

sketches


Holy shit this took for ever!
my hand hurts so much >.o
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar