27.08.2009

Skole oppgave: sammendrag av kapittel 4. identitet og gruppetilhørighet

Identitet: betyr likhet,enhet eller " samme som". Gutter identifiserer seg med gutter og jenter med jenter. Identitet kjønn er et grunnleggende liket eller forskjell, nasjonalitet er en annen. avhengig av hvor vi bor eller kommer fra forteller om ens indentitet. Vi har to faktorer, den grunnleggende og de som er mulig å forandre.


Hvem er egentlig Michael Jackson?
Medisin og teknologi har gjort det mulig for oss i dag og endre på det grunnleggende trekket.
(michael jackson er et godt eksempel) han har fikset på hele seg og man har undret seg over om han fortsatt var et menneske eller en egen liten figur fra "neverland".


Å speile seg i andre. Identifikasjon:
Identitet skapes i forhold til andre mennesker, å speile seg i andre og se likheter og forskjeller. vi identifiserer oss med de vi liker og bygger et utfyllende bilde av oss selv.
Vi bruker mer tid på å identifisere oss med personer som er diktet opp av mediene enn ekte personer fra den ekte verden.. I den virtuelle verden kan du velge hva slags person du vil være. Det er et problem som oppstår når unge mennesker ikke klarer å skille de 2 verdenen og velger å foretrekke den virtuelle. Alle medie typer byr på identifikasjon, vi kan kjenne oss igjen i en romanfigur ,tegneserie eller realityopplegg på tv.
Mediene gir oss mulighet til å oppleve det ukjente og vi får ny kunnskap om andre mennesker og det hjelper oss til å lettere forstå de som har det annerledes enn oss selv. Det kan sette vårt eget liv i et større perspektiv.


Symbolske markører
For å vise hvem vi er viser vi det ved hjelp av pekere og markører. Vi viser forskjellige markører som klesstil,sminke,hår osv. for andre for at de skal vite hvilken gruppe vi tilhører, men det er ikke bare utseende som beskriver oss, feriested,hobby,mat kan også signalisere til andre hvem vi er.


Medier er også et viktig identitet symbol , ikke bare til å speile seg i men for å si til andre hvem vi er. Når vi forteller andre hva slags musikk vi liker eller hvilke tv-programmer vi ser på er det et signal til andre. De som liker det samme som deg har funnet sin like mann, en å snakke med.


Se og bli sett
Facebook,er en slik arena for nettopp dette, en slags møteplass. Selvom man har mange såkallte " venner " der betyr ikke det at man nødvendigvis kjenner dem. Det er et sted hvor man kan være åpen om private ting.
De finnes flere sånne arenaer som f.eks: kino,kantinen på skolen, byen , festivaler.


Gruppetilhørighet
Det finnes mange slags grupper å tilhøre, noen velger vi selv.. andre er vi en del av fordi vi akkurat der og noen ganger opplever vi å stå utenfor et felleskap vi ønsker å være med i.
det dreier seg om å inngå i et fellesskap med andre som likner på oss selv på en eller annen måte.

Mobilitet:
betyr at vi kan flytte oss fra et sted til et annet. Det betyr at vi også kan endre vår sosiale posisjon og gruppetilhørighet.
stor mobilitet fører til at storsamfunnet må forholde seg til mange ulike minoritetsgrupper .

Globalisering:
Globalisering betyr at verden stadig blir mindre pga bedre teknologi.

Målgrupper:
stammer fra reklamens behov for å treffe konkrete grupper.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar